İş Dünyası

Ülkemizin Sanayi Alanındaki Gelişmeleri

Topraktan elde edilen hammaddeler saniye yolu ile maddeye dönüştürülür ve tüketim için hazır hale getirilir. Ülkemizin Sanayi Alanındaki Gelişmeleri hammadde bolluğuna, bol su kaynakları bulunmasına, zengin taş kömürü bulunmasına, elektrik enerjisi sağlamak için kurulan barajlara bağlıdır.

Ülkenin sanayisinin %60’ı Marmara Bölgesi’ndedir. Bunun nedeni sanayi merkezi olan İstanbul’un Marmara Bölgesi’nde yer almasıdır. İstanbul’un nüfusunun kalabalık olması tüketimi arttırmaktadır. Bunun yanında iş gücü kolay sağlanabildiği gibi hammaddeyi buraya ulaştırmakta zahmetsizdir.

Türkiye’de sanayi gelişimi Osmanlı zamanında Lale Devrine dayanmaktadır. Lale Devrinde kâğıt, matbaa, kumaş gibi hammaddelerin kullanılacağı atölyeler kurulmaya başlanmıştır. Savaşlardan, kapitülasyonlardan dolayı sanayinin gelişimi devam edememiştir. Cumhuriyetin ilk yıllarında çıkan Teşviki Sanayi Kanunu ile sanayi gelişmeye devam etmiştir.

Bu kanundan sonra İzmit kâğıt ve selüloz kâğıt fabrikası, Sümerbank basma fabrikası, Paşabahçe şişe ve cam fabrikası gibi fabrikalar kurulmaya başlandı. 1962 yılında beş yıllık kalkınma projesinin içinde de sanayi başta gelmekteydi. Sanayimizi bu şekilde çok hızlı gelişmiştir ve hala geliştirmeye devam etmektedir.

Türkiye’de Bulunan Bazı Sanayi Kolları

  • Süt ve Süt Ürünleri Sanayi: Hayvancılığın birinci dereceden geçim kaynağı olan bölgelerimizde gelişmiştir.
  • Şeker Sanayisi: İlk şeker fabrikası Alpulluda kurulmuştur. Sonra Uşak, Eskişehir, Turhal’da da fabrikalar kurulmuştur. 1950 lere kadar ülkenin şeker ihtiyacını karşılayan bu fabrikalar yetersiz gelmeye başlayınca başka fabrikalarda açılmaya başlanmıştır.
  • Bitkisel Yağ Sanayisi: Ülkemizde bitkisel yağ olarak zeytinyağı, pamuk yağı, mısır özü yağı ve Ayçiçek yağı kullanılmaktadır.
  • Dokuma ve Giyim Sanayisi: Dokuma sanayisinin bütün çeşitleri ülkemizde yer almaktadır. Son kırk yıldaki gelişmelerle de dış ülkelerden rağbet görmekteyiz.  -Un ve Unlu Ürünler Sanayisi: En yaygını değirmenciliktir. Ülkede en çok üretilen tahılı un haline getirerek tüketime hazır hale getirilir.