Blog

Türkiye’nin Önemli Kaleleri

Türkiye'nin Önemli Kaleleri

Genellikle Ortaçağ yapıları sayılan kalelerin temel amacı medeniyetlerin kendini savunmasına yardımcı olmak olmuştur. Yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu’da da ise bu yapılara çokça rastlanılmaktadır. Bu yapılar medeniyetlere ve bulundukları coğrafyaya göre farklılıklar gösterebilmektedir. Medeniyetlere göre farklılık gösteren bu yapılar yani Türkiye’nin Önemli Kaleleri de bu farklılardan etkilenmiş her zaman değişmiştir. Bunlara örnek verilebilecek bazı kaleler ise;

Rumeli Feneri Kalesi

17.yy 4.Murad vesilesiyle tekrardan inşa edilen bu kale İstanbul’da, İstanbul Boğazının en uç Karadeniz noktasında yer alır. Kalede 60 asker evi,100 top, cephanelik, tahıl ambarı ve camii bulunmaktaydı.

Aydos Kalesi

Doğu Roma İmparatorluğu döneminde inşaa edilen bu kale İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde bulunmaktadır. Kale’nin önemi 11yy-13yy arasında Türklerin ve Haçlı Seferlerin etkisiyle sürekli artıp azalmıştır.15.yy’da Abdurrahman Gazi, Aydos Kalesini ele geçirmiştir zamanla kalenin önemi azalmıştır ve İzmit’in fethinden(1337) sonra Orhan Gazi bu kaleye artık ihtiyaç duyulmadığına karar verip kaleyi yıktırtmıştır.

Bursa Kalesi

Bithynia(Trakya kökenli bir halk) devletinden kalmadır. Çok eski olması üzerine Roma, Bizans, Osmanlı döneminde tadilat yapılmıştır. Günümüzde ise üzerinde apartmanlar, evler bulunmaktadır. Kale konumu ve tarihi sebebiyle geçmişten günümüze birçok gezgin ve tarihçinin ilgisini çekmiştir.(Örn: Pierre Loti, Evliya Çelebi…)

Nara Kalesi

3.Selim döneminde(1805) yapılmaya başlanılan kale 2.Mahmut döneminde(1807) tamamlanmıştır. Kalede; cephane deposu, dış duvar ve gözetleme kulesi kısımlarından meydana kurulmasının asıl amacı Boğazın korunması ve İstanbul’a gidecek olan gemilerin son kontrollerinin yapılmasıdır fakat sığınak olarak da kullanıldığı söylenilmektedir.

Kayseri Kalesi

Kayseri Anadolu’nun merkezinde bulunmasıyla coğrafi açıdan çok önemli bir konumda olup türlü medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Bu sebeple bu medeniyetler Kayseri’nin korunması için birçok tedbir almıştır. Kayseri, Türk ve Osmanlı tarihinin her döneminde önemini korumuştur. Bazı bilgilere göre kale 3.yy’da Roma İmparatorluğu tarafından inşa edilmiştir. İç ve dış kale olmak üzere 2’ye ayrılan bu kale 3.yy’dan günümüze kadar sürekli geliştirilmiştir.

Van Kalesi

Urartular tarafından inşa edilen bu kale Van Gölü kıyısında olup Urartuların Başkenti Tuşpa’yı kuş bakışı görebilen bir yapıdır.1800m uzunluğunda olup 120m genişliğindedir. Kale 9.yy’da Sarduri tarafından kurulmuştur. Sarp bir kayalık üzerine kütle halindeki taşlardan yapılan kale o zamanın şartlarıyla yapılması imkânsız gözüyle bakıldığı için dev insanlar tarafından yapıldığına dair söylentiler vardır. O zamanlarda bu tarz kaleler genellikle yabancı ordulara karşı koymak için değil bölge kontrolünü sağlamak amacıyla kurulmaktadır.