Güncel İş Dünyası

Sanayi ve Ticaret Odalarına Nasıl Başvurulur?

Sanayi ve ticaret odaları kuruldukları yerde üyelerine mesleki ve örgütsel anlamda birliktelik, ekonomik iş birliği, mesleki eğitimler, çeşitli alanlarda danışmanlık hizmetleri vererek üyelerinin işlerini gerçekleştirmektedir. Haksız rekabeti önlemek amacıyla da aynı mesleği icra eden kişilerin bir araya gelmesini ve bundan yarar sağlanmasını öngörmektedir. Peki, Sanayi Ve Ticaret Odalarına Nasıl Başvurulur?

Mesleki Örgütler Olarak Sanayi Ve Ticaret Odaları

Büyük Selçuklu devletin ‘de Ahi Teşkilatı Osmanlı Devleti’nde Lonca Teşkilatı olarak tanımlayabileceğimiz sanayi ve ticaret odaları bazı ürünlerin fiyatının belirlenmesinde, kendi bünyesindeki faaliyet gösterenlerin ürünlerinin denetimini sağlamada önemli rol oynayarak kuruldukları yerdeki şehirlerine hizmet vermektedir. Denetim açısından çeşitli bakanlıklara bağlı olan Sanayi ve ticaret odaları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesinde toplanır ve üyeleri içerisinden seçilen meclis üyeleri oluşturulan Yönetim Kurulu tarafından yönetilmektedir. Özerk bir yapıya sahiptir.

Sanayi Ve Ticaret Odalarının Bünyesi ve Verilen Hizmetler

Sanayi ve ticaret odaları hizmet olarak günümüzde Taşımacılık belgesi olarak adlandırılan K belgesinin verilmesi, Sigorta Şirketlerinin acentelik işlemlerinin takipleri ve sistemlerinin TOBB (Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği) nezdinde gerçekleştirilmesi, İş makinalarının tescil işlemleri, ağır yük ve yolcu taşımacılığı faaliyeti gösterilen araçlarda bulunan takometre cihazlarına takılan ve şoförler tarafından kullanılan dijital ehliyet hizmetini veren Ticaret Servisi Ulaştırma Ve Habercilik Bakanlığı’na bağlı olarak, Sanayicilerin ürettikleri ürünlerin kapasite bazında hesaplanması ve ekspertizlik hizmetlerini veren Sanayi Sicil Servisi Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı’na, Şirketlerin ana sözleşmelerinin oluşturularak Türk Ticaret Kanunu nezdinde resmi olarak kurulmaları.

Ana sözleşmeleri içerisinde yer alan herhangi bir değişiklik işlemi, kurulan mevut firma ve ya şirketlerin kapanış işlemlerinin gerçekleştirilmesi işlemlerini yürüten ve Türk Ticaret kanununda adı geçen Ticaret Sicil Müdürlüğü Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı’na bağlı olarak çalışan servisleriyle hizmet vermektedir. Ayrıca mesleki faaliyetleri aynı meslekleri yürüten kişilerin toplanması adına komitelere ayırarak belirli dönemlerde toplanmasını sağlaması adına ticaret hacimlerini genişletmeyi amaçlar.

Nasıl Başvurulur?

Genel anlamda dilekçe ile başvuru yapılan ticaret odaları gerek sanayi gerekse ticaret alanında faaliyet gösteren firmaların Kuruluşları aşamasında hizmet veren Ticaret sicil Müdürlüğünün tescil işleminden sonra sanayi ve ticaret odalarına kayıt yaptırabilmektedirler. Şahıs firmalarının kuruluşlarındaki ayrım ise Esnaf Tacir ayrımından yani muhasebesel anlamda 1. Sınıf ve 2. Sınıf olarak ayrılan defterlerden 1. Sınıf (Defter-i Kebir) e tabi şahıs firmalarının kayıtları yapılmaktadır. Diğer servislerdeki mevcut işlemler ilgili sanayi ve ticaret odasının mevcut dilekçeleri üzerinden yapılmaktadır.