İş Dünyası

Konaklama İşletmesinin Alması Gereken Belgeler Nelerdir?

Konaklama işletmesi açmak, sanıldığı kadar kolay bir yatırım olarak görülmemektedir. Bütçenin doğru kullanılmasının yanı sıra işletmeyi açmak için de çok sayıda evrak ve belge hazırlanması gerekmektedir. Bu belgeler, hem konaklama işletmesini açan kişi adına hem de konaklama işletmesi adına istenen belgelerdir. Peki, Konaklama İşletmesinin Alması Gereken Belgeler Nelerdir?

1. Başvuru Formu

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatlandırılmasıyla ilgili kamu kurumuna giderek başvuru formu doldurmanız gerekmektedir.

2. Adres Belgesi

Tapunuzun fotokopisiyle birlikte, İmar işlerinden kira kontratı (eğer kira ise) ve yangın tüpü faturası almanız gerekecek. Çünkü kontrat ve fatura bilgileri artık adres belgesine göre düzenlenecektir.

3. Tapu Fotokopisi

Son üç ay içinde alınmış olması gerekir. Tapuda bir değişiklik olmadığına dair onay yaptırılacaktır.

4. Yapı Kullanma İzin Belgesi

Belediye veznesine gidilir. İmar suret harcı yatırılır. İmar ve şehircilik müdürlüğünden onaylatılır.

5. Yangın Tüpü Faturası

CE Belgeli yangın tüpü faturası gerekmektedir. Belediye veznesine yangın raporu harcı yatırılır. Halkla ilişkiler masasına dilekçe yazılarak itfaiye müdürlüğünden yangın raporu hazırlatılır.

6. Oda Faaliyet Belgesi

İlgili faaliyet odasına başvurarak faaliyet izni alınır. Sicil tasdik belgesi alınır.

7. Yerleşim Belgesi

Nüfus müdürlüğünden, yerleşim yeri ve adres bilgilerinin bulunduğu belge alınır.

8. Çalışma Sağlık Belgesi

Faaliyete engel olacak bir sağlık sorunu olmadığına dair belge alınır.

9. Sabıka Kaydı

Adli sicil kaydı olarak alınmalıdır.

10. Eğer Şirket İse;

İmza sirküleri, Ticaret sicil gazetesi ve şirket sözleşmesi fotokopileri alınmalıdır.

11. Ecza Dolabı ve Malzemeleri

12. Kimlik Fotokopisi

3 adet kimlik fotokopisiyle beraber 3 vesikalık fotoğraf gerekir.

13. Maliye Yoklama Fişi

14. Atıklarla İlgili

Valilik izni olan atık toplayıcılarıyla yapılan sözleşme gerekiyor (Bitkisel yağ atık kontrol yönetmeliğine istinaden).

15. Yurt Faaliyeti İse;  Milli Eğitim Müdürlüğünden alınacak açılış izin belgesi gerekiyor. Gördüğümüz gibi bir konaklama işletmesi açmak için en az 15-16 adet belge gerekmekte.