İş Dünyası Teknoloji

Hazır Yazılım mı Özel Yazılım mı?

Günümüzde artık özel sektör ya da kamu sektöründe birçok kurum ve kuruluş iş işleyişlerini bilişim sektörüne bağlamış durumda. Hatta o kadar ki hastane, okul, işletme ya da farklı bir kurumda bilişimle ilgili küçük bir aksaklık bütün kurumun iş akışını engelleyecek boyutta olmaktadır. İşler bu denli bilgisayar sistemlerine bağımlı hale gelmiştir.

Bilgisayar sistemlerinin iki temel bileşeni vardır. Biri donanım diğeriyse yazılımdır. Bilgisayarı oluşturan çevre unsurları donanım olarak isimlendirilir. Bilgisayarın donanım parçalarını işler hale getirense bilgisayarın belleğine yüklenen yazılımıdır. Yazılım diğer bir değişle programdır ve program parçacığıdır.

İlerlemiş teknoloji sayesinde kurumlar bilişimle ilgili yazılım ihtiyaçlarını bazı özel bilişim firmalarından hazır yazılım olarak temin etmektedirler. Bunun için bir firmayla anlaşılır ve baştan satın alınır. Hazır yazılım programı neleri kapsıyorsa kullanan kurum o kadar program detayıyla yetinmek durumundadır. Bu yüzden başlangıçta bir programdan beklenen ihtiyaçlar ve verimlilik unsurları iyi belirlenmelidir. Ancak bu şekilde kurumun işleyişinde aksaklığa sebep olmayacak bir tercih yapılabilir. Firma kurum dışından destek verir. Yazılım destek gerektiğinde gecikmeler olabilir.

Kurumların yazılım ihtiyaçları özel yazılımla da karşılanabilir. Bunun için kurum içinden bu işe meraklı, sadece bu konuyla ilgilenecek, kurumun ihtiyaçlarının bilişime bakan yönlerini iyi analiz edecek bir ekip ve bir otoriteye ihtiyaç vardır. Özel yazılımda siz istersiniz yazılımcılar yaparlar. Bu işin başında bilişim sektörünün dışından bir yönetici bulundurulmamalıdır. Böyle bir yönetici söz konusu ekibin soru ve sorunlarını tam anlamıyla karşılayamayacaktır. Bilişimden ve bilişimcinin halinden anlayan bir yönetici seçilmelidir.

Yazılım destek kuruma daha yakındır. Konuyla ilgili arızalar daha kısa sürede çözülebilir. Bu işin ehli bir yönetici idaresinde profesyonel bir ekiple yapıldıktan sonra özel yazılım hazır yazılımdan daha elverişli ve kullanışlı olacaktır. Fakat bu vasıflarda bir ekip kurulamıyorsa hazır yazılım tercih edilmelidir.