İş Dünyası

Büyükbaş Hayvancılık Nasıl Yapılır?

Büyükbaş hayvancılık ülkemizin en önemli konularından bir tanesidir ve Doğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere ülkemizin her bölgesinde yapılan bir ticari faaliyettir. Tarım ürünleri konusunda oldukça gelişmiş olan ülkemiz buna paralel olarak hayvancılıkta da büyük atılımlar gerçekleştirmiş ve gittikçe yaygınlaşan büyükbaş hayvan çiftliklerine sahip olmuştur. Girişimciler artan talebe yetişebilmek için her geçen gün daha fazla büyükbaş hayvan çiftliği açmaktadırlar.

Büyükbaş hayvanlar, yetiştirme tarzına bağlı olarak çeşitlilik gösterirler. Ülkemizde en fazla yetiştirilen cins sığır cinsleridir ve bu konumuzda büyükbaş hayvancılıkta sığır cinsini referans olarak alacağız.

Büyükbaş hayvancılığa başlamadan önce, konu hakkında çok fazla araştırma yapmak, yurtdışı çiftlikleri incelemek gereklidir. Unutmamak gerekir ki bilmediğimiz bir işe girmek maddi ve manevi olarak bizleri çok fazla yıpratacaktır.

Öncelikle büyükbaş hayvancılıkta karar verilmesi gereken noktalar vardır. Bunlar hayvanları ne için besleyeceğimiz ve ürün olarak ne alacağımızdır. Büyükbaş hayvancılıkta besi hayvancılığı, süt hayvancılığı ve damızlık hayvancılığı olarak çeşitli alanlar vardır. Bu alanlardan hangisi seçeceğimiz çiftliğimizi kurarken ihtiyaç duyacağımız malzeme ve ekipmanların belirlenmesinde çok önemli bir rol oynayacaktır.

Besi Hayvancılığı Nedir?

Besi hayvancılığı ülkemizde oldukça fazla bir biçimde uygulanmaktadır ve temeli et ve et ürünleri için kasapların ve entegre et üretim tesislerinin hammadde ihtiyacını karşılamaya dayanır. Kasaplar ve et üreticileri kendi hayvanlarını besleyemeyeceklerine göre et için gerekli olan hayvanları bir şekilde temin etmek zorundadırlar ve bu teminlerinin besi çiftliklerinden karşılamaktadırlar.

Besi çiftlikleri işleyiş tarzlarına göre iki gruba ayrılır bunlar uzun dönem besi ve kısa dönem besidir. İki işleyiş biçiminin de kendine göre avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır.

Süt Hayvancılığı Nedir?

Ülkemizde oldukça rağbet gören diğer bir çiftlik uygulaması da süt hayvancılığıdır. Bu hayvancılık türünde dişi büyükbaş hayvanların yani ineklerden elde edilecek sütlerin hammadde olarak kullanılması amacıyla satışı gerçekleştirilir. İneklerden alınacak sütler çeşitli alanlarda kullanılmak üzere fabrikalara ve ihtiyaç sahiplerine satılır. Süt hayvancılığına başlarken unutulmamalıdır ki hem çiftlik maliyeti hem de çiftlikte kullanılacak ekipmanlar besi hayvancılığından oldukça farklıdır. Büyük çiftlikler için süt sağım üniteleri, daha küçük çiftlikler için süt sağım makineleri gerekmektedir. Ayrıca bu sütler satılana kadar muhafaza edilecek soğutucu ekipmanlara da ihtiyaç vardır.

Damızlık Hayvancılığı Nedir?

Damızlık hayvancılığı, besi ve süt hayvancılığından farklı olarak hayvanların ne etinden ne sütünden faydalanma biçimidir. Besi ve süt hayvancılığı konularında faaliyet gösteren işletmelerin hayvan ihtiyacını karşılamaya yöneliktir.